Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Tiger, Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, Ukraine straw art, straw art, The Straw Shop

Courtesy Lyudmila Kushnir