Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

The beginnings, Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, Ukraine straw, straw master, applique straw, The Straw Shop

The beginnings, Courtesy Lyudmila Kushnir