Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Squirrel, Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, straw art, straw artists, Ukraine straw art, Ukraine straw, The Straw Shop

Squirrel, Courtesy Lyudmila Kushnir