Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, Ukraine straw art, straw artist, Applique straw, straw applique, The Straw Shop

Courtesy Lyudmila Kushnir