Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, Ukrain straw artist, straw art, The Straw Shop

Courtesy Lyudmila Kushnir