Phone (650) 339-2354 thestrawshop@comcast.net

Courtesy Lyudmila Kushnir

Lyudmila Kushnir, Ukraine artist, straw artist, straw art, applique straw, The Straw Shop

Courtesy Lyudmila Kushnir

The Straw Shop